לימודי הסמכה בטכניון | קורס | הידרודינמיקה של אוניות
The Technion Logo The Technion Logo