לימודי הסמכה בטכניון | קורס | קריאוגניקה# מקררים וניזול גזים
The Technion Logo The Technion Logo