לימודי הסמכה בטכניון | קורס | קרור ונהול תרמי של רכיבים אלקטרו.
The Technion Logo The Technion Logo