לימודי הסמכה בטכניון | קורס | פרויקט מתקני כח וחם 2
The Technion Logo The Technion Logo