לימודי הסמכה בטכניון | קורס | פרויקט מתקני כח וחם 1
The Technion Logo The Technion Logo