לימודי הסמכה בטכניון | קורס | פרויקט בטורבו מכונות 1
The Technion Logo The Technion Logo