רישום סטודנטים למועד ב' – סמסטר אביב תשע"ט

 

מספר ת.ז.

שם משתמש @campus.technion.ac.il

סיסמה

* שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.