מיועד לסטודנטים מהפקולטה לרפואה בלבד
בקשת סטודנט (אישורים)

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

 *שם        

סוג האישור:

גיליון ציונים בעברית 
אישור סטודנט  סמסטר  אביב
אישור סטודנט  סמסטר  חורף
אישור סטודנט אנגלית
אישור שעות שבועיות  סמסטר  אביב
אישור שעות שבועיות  סמסטר  חורף

כתובת   

טלפון      

האישורים יישלחו לביתך