בקשת סטודנט- הארכת זמן
לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)
מילואים
 
חובה עליך להירשם בהקדם האפשרי בלשכת דיקן הסטודנטים בצירוף האישור על שירות המילואים

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

 שם               

פקולטה 

מס' ימי המילואים   

מועד (א' או ב')
הבחינה הראשונה אליה את/ה ניגש/ת
שם מקצוע מס' מקצוע
     

תקנה 2.3.3 - עדכון מיום 29.11.09:
סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל

15 ימים בין התאריכים:-  30.1.2013 – 22.10.2012

10 ימים בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר - 30.1.2013 – 2.1.2013

 יקבל תוספת זמן של 25% בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר, ובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה.

מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות- לא צריך למלא בקשה זו.

חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן.
 

כתובת         

טלפון נייד