בקשת סטודנט החל מסמסטר אביב תשע"ו
 לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)
הארכת זמן - עברית

נוהל הארכת זמן בבחינות ובבחנים בטכניון, לסטודנטים אשר נבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפה אחרת מעברית ואין בידיהם בגרות ישראלית

סטודנטים ששפת האם שלהם איננה עברית – כגון סטודנטים בתוכנית לחילופי סטודנטים, עולים חדשים וסטודנטים זרים – זכאים להארכת זמן בבחינות ובבחנים במשך השנה הראשונה ללימודים בטכניון, בהיקף של  25%  מזמן הבחינה. כמו כן ניתן להשתמש במילון בעת הבחינה/בוחן (לאחר אישור ממורה המקצוע ובדיקת המשגיחה).

הארכת זמן זו לא חלה על בחינות במקצועות של שפות זרות, כולל אנגלית, או על בחינות הכתובות בשפה האנגלית.

*

 מספר ת.ז. (9ספרות)
* שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

שם            

פקולטה 

מספר טלפון נייד

תוכן הבקשה:
 
נימוקים: