בקשת סטודנט
לשימוש בפקולטות

נושאים: ביטול ורישום למקצועות, הוצאת מקצועות מחוץ לתואר. לתשומת לב הסטודנט: כל עוד לא אושרה בקשתך במזכירות, חובה עליך להמשיך ולנהוג כאילו לא אושרה הבקשה. יש לציין את הפקולטה  אליה את/ה שייך/ת.

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus  ללא @ * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

שם פרטי ומשפחה    

פקולטה אליה את/ה רשומה/ם

מספר טלפון נייד      

כתובת                 


הערה:
בבקשה לרישום למקצועות יש לציין מס' מקצוע וקבוצה


תוכן הבקשה ונימוקים:
 
העלאת קבצים: (ניתן להעלות עד 5 קבצים מסוג: pdf,png,jpg,gif בגודל כולל של: 10MB)
+ (העלאת קבצים נוספים)* נא להמתין לאחר הלחיצה