מבצע "צוק איתן"
בקשת סטודנט- הארכת זמן
לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)
מילואים
 
חובה עליך להירשם בהקדם האפשרי בלשכת דיקן הסטודנטים בצירוף האישור על שירות המילואים

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

 שם               

פקולטה 

מס' ימי המילואים   

הארכת זמן של 25% בבחינה הראשונה אליה נגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר
מי שיש לו זכאות קודמת לתוספת זמן בבחינות- לא צריך למלא בקשה זו.

חובה עליך להביא את אישור הארכת הזמן לכל הבחינות ולשבת בחדר המיועד להארכת זמן.
 

כתובת         

טלפון נייד