בקשת סטודנט- נקודות זיכוי על פעילות חברתית
לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות)
מילואים
 
חובה עליך להירשם בהקדם האפשרי בלשכת דיקן הסטודנטים בצירוף האישור על שירות המילואים


סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות במשך הסמסטר, או סטודנטים לתואר ראשון ששירתו שירות מילואים פעיל של לפחות 15 ימים בסמסטר אחד או שירת מילואים פעיל של לפחות 21 ימים בשנה , אקדמית יהיו זכאים לקבל נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.

זיכוי זה יינתן לכל היותר פעמיים במהלך לימודי הסטודנט לתואר.

נא למלא את כל השדות אחרת לא נוכל לטפל בבקשתך.

* מספר ת.ז. (9ספרות) * שם חשבון campus * סיסמה
* שדות לצורך הזדהות. שם המשתמש והסיסמה המשמשים להתחברות ל-campus.

 שם               

פקולטה 

מס' ימי המילואים   

כתובת         

טלפון נייד